fbpx

Logon suunnittelu

Tunnus tai logo näkyy yleensä kaikessa organisaation tai yrityksen viestinnässä. Se on yrityksen ulkoisen olemuksen peruspilari.

Brändäyksellä ja ihan jo tunnuksella luodaan yritykselle omaa visuaalista identiteettiä ja statusta. Luodaan ikään kuin yrityksestä kuvitteellinen ihminen, persoona. Kartoitetaan sen arvot, osaaminen, tavoitteet, lupaukset, ulkoinen olemus ja habitus. Logoa suunnitellessa tämä kaikki yritetään saada mahdollisen yksinkertaiseen muotoon oivallisella ja nerokkaalla tavalla. Hyvä liikemerkki porautuu ihmisten mieliin, sen muistaa ja tunnistaa. Muistettavuutta parantaa, jos logon taustalla on tarina, jonka voi avata ja kertoa eteenpäin. Logo on yksi markkinoinnin osa, jolla tähdätään myyntiin ja sen kasvattamiseen. Se viestii toivottuja asioita, lisää yrityksen tunnistettavuutta ja auttaa erottumaan kilpailijoista. Logo ei tosin ole ainoa asia, mutta sen olemassaololla on tärkeä osa brändin rakennusta.

Logon suunnittelussa tulee ottaa huomioon moni asia. On mietittävä tarkkaan, mitä ja miten merkityksiä halutaan tuoda esille. Liikaa informaatiota ja yksityiskohtia kannattaa varoa. Logon on toimittava sekä isokokoisena että pienikokoisenakin. Sen on sovelluttava eri käyttötarkoituksiin. Nettiin julkaistaville ja painoon meneville on tehtävä esimerkiksi omat värimäärittelyt ja tallennusmuodot. Yleensä logosta tarvitaan useita versioita, esimerkiksi värillinen, mustavalkoinen sekä negatiivi. Moni ei tule ajatelleeksi, että lopullisen yksinkertaiselta näyttävän tuotoksen takana voi olla suurikin suunnittelu-, ideointi- ja kartoitustyö. On valittava mm. värit ja typografia, huomioida kunkin kirjasintyypin tekijänoikeudet puhumattakaan itse kuvallisen tunnuksen ideasta ja toteutuksesta. Ennen konkreettisesti näkyvää työnjälkeä suunnittelussa tulisi ymmärtää ja perehtyä yrityksen toimintaan, toimialaan, kilpailutilanteeseen ja kohderyhmään. Asiakkaan ymmärtämisen lisäksi on tutustuttava, miten kilpailijat tuovat itseään esille, löytää ja luoda uusi lähestymistapa tuoda palvelua tai tuotetta markkinoille.

Onnistunut logon suunnittelu- ja ideointiprosessi vaatii yleensä paljon luovaa ajattelutyötä ja eri työnvaiheita. Syntyneen idean toteutus johtaa yleensä useampiin muutoksiin ja työstöön. Lopullinen toteutus voi olla selkeä ja yksinkertainen kiteytys alkuperäisestä visiosta, mutta muotoutuakseen siihen muotoon on ensin käytävä läpi monivaiheinenkin suunnittelutyö.

Pyydä tarjous logosta täältä.

Kotisivut yritykselle

Miksi tarvitsisit kotisivut yritykselle? Lyhyesti siksi, jos ette tahdo menettää kullanarvoisia asiakkaitanne kilpailijoille. Tutustu aiheeseen lisää tästä.

Lue lisää »

Seinäteippaus

Miltä kuulostaisi seinäteippaus liiketilaan? Tunnistetarra tai logo yrityksen omaisuuteen? Mainostilaa kannattaa hyödyntää myynnin vauhdittamiseen.

Lue lisää »

Brändäys

Suunnitellaan yrityksellesi logo, yritysilme ja visuaalinen identiteetti, joilla erotut kilpailijoistasi. Tehdään yrityksellesi brändäys.

Lue lisää »

Pakkaussuunnittelu

Pakkaus on se, joka myy, ei tuote. Ennen kuluttajat ostivat tavaroita, nykyään mielikuvia. Pakkaussuunnittelu luo myyvän ulkoasun tuotteellesi.

Lue lisää »

Kuvitus

Kuvitus osana markkinointiviestintää parantaa 94% mahdollisuuksiasi tulla huomatuksi. Kuvituskuvasta voi olla myös apua asioiden selventämisessä.

Lue lisää »

Logon suunnittelu

Tunnus tai logo näkyy yleensä kaikessa organisaation tai yrityksen viestinnässä. Logon suunnittelu onkin yksi yrityksen ulkoisen olemuksen peruspilari.

Lue lisää »