fbpx

(Päivitetty 3.3.2020)

TIETOSUOJA

Mainostoimisto Sevens Oy

Jotta voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaatteilla sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Varmistaaksesi ajantasaisen tietosuojaselosteen, tarkista mahdolliset päivitykset säännöllisesti.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Sevens Oy (jäljempänä yritys)

Y-tunnus: 3018381-3

Nimi: Arttu Löytöläinen

Osoite: Graniittitie 21 A 27, 01150 Sipoo

Puh: 050-5914335

Sähköposti: arttu@sevens.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö on sama kuin rekisterinpitäjä.

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on käsitellä tietoja, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tarjoamiseen, toimittamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen sekä hallinnointiin.

Henkilötietoja käytetään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa.

Suostumuksen markkinointiin voi poistaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröitävät tiedot

-henkilötiedot palvelun tilaamisen yhteydessä (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

-henkilötiedot yhteydenottolomakkeista

Yritys ei kerää eikä säilytä rekisterissä mitään tarpeettomia ja vanhentuneita tietoja.

Analytiikka

Käytämme analytiikkaan Google Analytics- ja Facebook-Pixel- palveluita, jotka käyttävät sivuillamme evästeitä.

Google Analytics tarjoaa kävijäseurannan, jonka avulla pystymme analysoimaan sivuilla tapahtuvaa liikennettä ja parantamaan sitä kautta palveluitamme.

Google Analytics kävijätiedot on anonymisoituja, joten niistä ei pysty tunnistamaan yksittäistä käyttäjää.

Lisätietoja: Google Analytics

Facebook-Pixel tarjoaa tietoa Facebookissa tapahtuvan mainontamme seuraamiseen.

Facebook-Pixel on rajattu jättämään mainonnan kohdentaminen pois, joten palvelua käytetään vain analytiikkaan liittyvissä tarkoituksissa.

Lisätietoja: Facebook evästeet

Käytössämme on lisäksi Domainhotelli Oy:n kautta seuraavat palvelut:

Raakalokit ja Virheloki:

-Palvelimen lokeja nettisivujen kävijöistä (sisältää IP-osoitteita). Raakalokit poistetaan automaattisesti 1 kuukauden sykleissä.

AWStats- työkalu, joka kerää tilastotietoja nettisivujen vierailuista. AWStats kerää alla olevia tietoja:

-Kävijöiden määrä sekä yksittäisten kävijöiden määrä (uniikit vierailijat)

-Vierailut ja viimeiset vierailut

-Todennetut käyttäjät ja viimeksi todennetut käynnit

-Verkkotunnukset ja/tai isäntämaiden vierailijoiden maat

-Palvelinluettelo, viimeiset vierailut ja ratkaisemattomat IP-osoitteet

-Katsotuimmat sivut, saapumis- ja poistumissivut

-Tiedostotyypit

-Käyttöjärjestelmä ja käytetty selain

-Hakukoneet, avainsanat ja sanat, jotka löytävät sivustosi

-HTTP-virheet

-Kuinka monta kertaa sivusto on lisätty kirjanmerkkeihin

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä asiakkaan itsensä ilmoittamia tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

-palveluiden tilaamisen yhteydessä

-yhteydenottolomakkeet

-chat

Henkilötietojen luovuttaminen

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille vaan niitä käsitellään ainoastaan yrityksen myynnissä, tuotannossa ja hallinnossa.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Saatamme ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät.

Yrityksen palvelimet ja kirjanpito on ulkoistettu kolmannen osapuolen yrityksiin ja palveluihin, johon niihin tarvittavat tiedot siirtyvät.

Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Rekisteriin sisältyviä tietoja ei siirretä pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden kautta (esimerkiksi Google ja Facebook) osa kävijätiedoista voi kuitenkin siirtyä myös näiden alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään yrityksen toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään yrityksen tai webhotellitarjoajamme (Domainhotelli Oy) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta vähintään tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Yhteystiedot näkyvät yllä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi.

Kieltoilmoitus tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Pyynnön jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Esimerkiksi yrityksellä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolain luku 2,10 § määrittelemän ajan mukaisesti.

Yhteistyökumppanit

Domainhotelli Oy:

Tietosuojaseloste

EVÄSTEET

Sevens.fi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa.

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.

Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Voit selaimen asetuksissa kieltää evästeiden toimimisen.

Lisätietoja evästeiden kieltämisestä löytyy käyttämäsi verkkoselaimen käyttöohjeesta.